CASES

Den digitale svinestald 

Den digitale svinestald er en 3D svinestald med mere end 30 film fra stalden om typiske arbejdsopgaver i de forskellige staldafsnit og med fagbegreber placeret over alt i stalden.

Undervisningsmaterialet er lavet til svineundervisningen på landbrugsuddannelsen i samarbejde med Grindsted, Gråsten og Dalum Landbrugsskole, CIU (Videnscenter for it i undervisningen) og Gyldendal Uddannelse.

Til konceptet hører en iBog med didaktiserede læringsforløb og lærervejledning.

Se Den digitale svinestald.

Didaktika – Gyldendal Uddannelse

Didaktika er et online akademi med efteruddannelseskurser inden for didaktik. Kurserne er specifikt målrettet lærere i erhvervsuddannelserne, de er organiseret som praksisnær kompetenceudvikling og bygger på aktionslæring.

Didaktika anvendes i forbindelse med pædagogisk ledelse og strategisk kompetenceudvikling samt udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Jeg har været konsulent og nøglemedarbejder på Didaktika fra idé til prototype, afprøvning, salg og implementering. Jeg er desuden vært ved en podcast om didaktik, som er en del af konceptet. 

Læs ARTIKEL om konceptet.
Se REFERENCE.
Lyt til DIDAKTIKA podcast på iTunes.

Sowing the seeds for the digital agricultural worker – 3F

3F er lead partner på dette projekt under Erasmus+: Sowing the seeds for the digital agricultural worker

Projektet er til støtte for det store antal landbrugsarbejdere, der rejser rundt i europa for at arbejde i landbruget.

Projektet har udviklet en app med info om arbejdsrettigheder og arbejdsforhold i modtagerlandet. Appen indgår i formelle og uformelle læringssammenhænge og søger samtidig mod at udvikle landbrugsarbejderes digitale kompetencer.

Appen er udviklet i fællesskab med organisationer i Østrig, Tyskland, Polen og Danmark.

Min rolle i projektet har været rådgivning om app-udvikling og digital læring samt redaktionel sparring i relation til udvikling af manual. Desuden har jeg lavet oplæg om digital læring, gamification i læringsdesign og digitale kompetencer for projektgruppen.

Se REFERENCE.

 

Dit valg – uddannelsesafklaring

Dit valg er et online afklaringsforløb til unge, der skal vælge videregående uddannelse. Forløbet varer fire uger, hvor den unge finder frem til, hvilken uddannelse, der er den helt rigtige.

Forløbet er organiseret med en lille daglig opgave, som den unge arbejder selvstændigt med. En gang om ugen er der en online samtale, hvor den unge får sparring i forhold til opgaverne og bliver udfordret i sit uddannelsesvalg.

Konceptet omfatter også en gratis FACEBOOKGRUPPE med inspiration til uddannelsesvalget.

Jeg har stået for konceptudvikling. Læs mere om DIT VALG.

Den didaktiske podcast

​Fire erhvervsskoler producerer 32 podcasts til fire erhvervsuddannelser: eud-business, tømrer, SOSU og landbrugsuddannelsen. De 32 podcasts skal efterfølgende testes af 1585 elever på 15 erhvervsskoler.

Projektet, som er støttet af Region Syddanmark, sigter mod at skabe synergi mellem grundbogens skriftlighed og lydmediets mundtlighed, og fire af de store læremiddelforlag er med: Gyldendal, Systime, Praxis og SEGES.

Målet er at øge elevernes læring og motivation for at tilegne sig det teoretiske stof.

CIU – Center for it i undervisningen i eud er projektejer, og CIU har bedt mig være projektleder. Se ARTIKEL og lyt til de første episoder.

Læs ARTIKEL om de første testresultater.

Pin It on Pinterest

Share This