CASES

Læremesters værktøjskasse

Læremesters værktøjskasse er et initiativ iværksat af Jordbrugets Uddannelser repræsenteret af 3F, GLS-A samt Landbrug og fødevarer. Det overordnede formål er at sikre fremtidens faglærte arbejdskraft inden for gartneri, land- og skovbrug.

Læremesters værktøjskasse består af en podcast samt et understøttende website med gode råd og værktøjer til den oplæringsansvarlige i virksomheder, der uddanner elever og lærlinge.

Alle afsnit: LÆREMESTERS VÆRKTØJSKASSE.

 

Læremesters værktøjskasse - en introduktion

Den didaktiske podcast

​Fire erhvervsskoler har produceret 32 podcasts til fire erhvervsuddannelser: eud-business, tømrer, SOSU og landbrugsuddannelsen. De 32 podcasts er testet af lærere og elever på 15 erhvervsskoler. Alle indgår i undervisningsforløb med aktiviteter/opgaver, og der er tilhørende lærervejledning.

Projektet, som er støttet af Region Syddanmark, sigter mod at skabe synergi mellem grundbogens skriftlighed og lydmediets mundtlighed, og fire af de store læremiddelforlag er med: Gyldendal, Systime, Praxis og SEGES. CIU – Center for it i erhvervsuddannelserne er projektejer og har haft til formål at skabe ny viden om podcastmediet i undervisningen.

Læs ARTIKEL og lyt til de didaktiske podcasts.
Læs ARTIKEL om projektets testresultater.

Den digitale svinestald 

Den digitale svinestald er en 3D svinestald med mere end 30 film fra stalden om typiske arbejdsopgaver i de forskellige staldafsnit og med fagbegreber placeret over alt i stalden.

Undervisningsmaterialet er lavet til svineundervisningen på landbrugsuddannelsen i samarbejde med Grindsted, Gråsten og Dalum Landbrugsskole, CIU – Videnscenter for it i undervisningen.

Til konceptet hører en iBog med didaktiserede læringsforløb og lærervejledning.

Læs mere og besøg DEN DIGITALE SVINESTALD.

Didaktika – Gyldendal Uddannelse

Didaktika er et online akademi med efteruddannelseskurser inden for didaktik. Kurserne er specifikt målrettet lærere i erhvervsuddannelserne, de er organiseret som praksisnær kompetenceudvikling og bygger på aktionslæring.

Didaktika er udviklet til brug for pædagogisk ledelse og strategisk kompetenceudvikling samt udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

Læs ARTIKEL om konceptet.
Lyt til DIDAKTIKA podcast.

Sowing the seeds for the digital agricultural worker – 3F

Projektet er til støtte for det store antal landbrugsarbejdere, der rejser rundt i europa for at arbejde. Projektet sigter samtidig mod at udvikle landbrugsarbejderes digitale kompetencer. 

Projektet omfatter en app med info om arbejdsrettigheder og arbejdsforhold i modtagerlandet samt et koncept for uformel kompetenceudvikling.

3F er lead partner på dette projekt under Erasmus+: Sowing the seeds for the digital agricultural worker. Projektfællesskabet omfatter organisationer i Østrig, Tyskland, Polen og Danmark.

 

Pin It on Pinterest

Share This