UDDANNELSES-
KONCEPT

Har du brug for et stærkt uddannelseskoncept?

Både virksomheder, uddannelsesinstitutioner og forlag har behov for stærke uddannelseskoncepter.

I virksomheder handler det om hele tiden at have de rette kompetencer, så strategi og mål kan realiseres. Det kræver skræddersyede uddannelseskoncepter til lederudvikling, onboarding, videndeling, compliance træning m.m.

På uddannelsesinstitutioner og kursusvirksomheder giver didaktiske koncepter en klar pædagogisk profil, så man står stærkt i markedet, ligesom det medvirker til, at man kan realisere organisationens pædagogiske strategi.

På forlag og andre virksomheder, der lever af at sælge læringsprodukter som fx online kurser, iBøger, læringsspil, apps m.m., er stærke  didaktiske designs afgørende for forretningen.

Stærke uddannelseskocepter og didaktiske designs er mit speciale!

Syv trin til virksomhedens skræddersyede uddannelseskoncept

Et uddannelseskoncept eller akademi er grundlæggende en række læringsaktiviteter, fx i form af online kurser og andre aktiviteter med en pædagogisk rød tråd.

Et skræddersyet uddannelseskoncept er udviklet med afsæt i en specifik forretningsstrategi og har til formål at dække et særligt uddannelsesbehov. Det er altså tænkt ind i en helhed, og det er tilpasset virksomhedens værdier, sprog og kultur.

Jeg kan hjælpe dig med at få et stærkt uddannelseskoncept. Jeg kan rådgive om alle elementer i et uddannelseskoncept, og jeg kan stå for projektledelsen, så din virksomhed kommer sikkert igennem følgende syv trin:

 

1. Strategi
Det helt essentielle spørgsmål er, hvordan konceptet medvirker til at opfylde virksomhedens strategi, og derfor begynder processen altid med at få klarhed over strategi og mål.

2. Organisering
Når strategi og mål er på plads, så handler det om at få etableret den rette organisering i virksomheden. Hvem har ansvar for hvad i udviklingsprocessen? Hvad er der behov for efterfølgende, når konceptet skal i drift? Hvilken læringsplatform skal benyttes?

3. Koncept
Der er mange måder at lære på, og one size doesn’t fit all! En væsentlig del af et skræddersyet uddannelseskoncept er at tilpasse det skarpt til målgruppen. Samtidig skal konceptet være kongruent med afsenders brand og opfylde de strategiske mål.

4. Indhold
Nu handler det om det konkrete indhold, dvs. hvad der skal læres. Der laves en konkret produktionsplan, og herefter udvikles indholdet. Alt efter, hvor meget virksomheden selv vil udvikle, er der behov for træning.

5. Træning
Forskellige medarbejdergrupper skal trænes fx i at producere indhold, administrere uddannelsesaktiviteter, afvikle undervisning (helt eller delvist digitalt medieret).

6. Implementering
Læringen afvikles i organisationen. På dette trin er der fokus på fælles mål, motivation og fastholdelse af opmærksomheden på aktiviteterne.

7. Evaluering
Efter 6 måneder laver vi i fællesskab en evaluering, så det sikres, at uddannelseskonceptet fungerer efter hensigten, og I opnår jeres mål.

Make or buy?

Hvis du er ansvarlig for virksomhedens kommende uddannelseskoncept, så vil en af de første overvejelser være, om du skal købe en færdig pakke ude i byen, eller om virksomheden kan og vil udvikle noget af det selv. Syv trins-modellen giver mulighed for begge dele.

Vil du vide mere om fordele og ulemper ved at købe ude i byen og udvikle selv, så læs også mit blogindlæg Syv trin til et skræddersyet uddannelseskoncept. Her uddyber jeg også syv trins-modellen yderligere og giver et konkret eksempel på en udviklingsproces.

SYV TRIN TIL ET SKRÆDDERSYET UDDANNELSESKONCEPT

Didaktisk design

Jeg har mange års erfaring med udvikling af didaktiske designs. Jeg har arbejdet bredt i uddannelsessektoren og sammen med flere forskellige forlag, og jeg kan også hjælpe dig med didaktiske koncepter og en klar pædagogisk profil.

Didaktiske designs og koncepter bygges op omkring den didaktiske trekant med de tre væsentligste elementer, som indgår i en læringssituation: Viden, elev og lærer. Elementerne afspejler hvem der skal lære noget, hvad der skal læres, og hvordan. Det er disse elementer jeg kan få til at gå op i en højere enhed.

Vil du se et eksempel på et uddannelseskoncept, som jeg har udviklet sammen med forlaget Gyldendal, så se casen DIDAKTIKA

Pin It on Pinterest

Share This