UDDANNELSES-
KONCEPT

Har du brug for et stærkt uddannelseskoncept?

Samfundet udvikler sig med en meget høj hastighed, og vi skifter job som aldrig før. De to ting skaber tilsammen et konstant behov for kompetenceudvikling af medarbejdere.

Virksomheder udvikler skræddersyede uddannelseskoncepter til lederudvikling, onboarding, videndeling, compliance træning m.m.

Uddannelsesinstitutioner og kursusvirksomheder udvikler uddannelser og læringsforløb, der møder fremtidens behov. Internt arbejdes der med fælles didaktisk grundlag, professionelle læringsfællesskaber og høje pædagogiske standarder. 

Jeg er ekspert i udvikling af uddannelseskocepter, didaktisk design og kompetenceudvikling i en digital tidsalder.

Syv trin til virksomhedens skræddersyede uddannelseskoncept

Der findes mange forskellige digitale platforme til at afvikle dine læringsaktiviteter. Nogle af dem tilbyder også stærke forfatterværktøjer, så du selv kan udvikle indholdet. Derfor skal du også overveje, om du skal købe et færdigt læringsprodukt eller udvikle selv.

Jeg kender fordele og ulemper og kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige læringsløsning, så du får et stærkt uddannelseskoncept.

Et samarbejde med mig kunne fx følge disse syv trin:

1. Strategi
Det helt essentielle spørgsmål er, hvordan konceptet medvirker til at opfylde virksomhedens strategi, og derfor begynder processen altid med at få klarhed over strategi og mål.

2. Organisering
Når strategi og mål er på plads, så handler det om at få etableret den rette organisering i virksomheden. Hvem har ansvar for køb/udvikling og kvalitetssikring af uddannelseskonceptet samt for den efterfølgende drift og afvikling af læringsaktiviteter.

Organisering omfatter også at beslutte, hvilken læringsplatform man vil benytte, dvs. det software, som anvendes til at udvikle og styre uddannelsesaktiviteterne.

3. Koncept
Der er mange måder at lære på, og one size doesn’t fit all! En væsentlig del af et skræddersyet uddannelseskoncept er at tilpasse det skarpt til målgruppen. Samtidig skal konceptet være kongruent med afsenders brand og opfylde de strategiske mål. På dette trin defineres den pædagogiske røde tråd.

4. Indhold
Nu handler det om det konkrete indhold, dvs. hvad der skal læres. Der laves en konkret produktionsplan, og herefter udvikles indholdet. Alt efter, hvor meget virksomheden selv vil udvikle, er der behov for træning.

5. Træning
Forskellige medarbejdergrupper skal evt. trænes i at producere indhold, administrere uddannelsesaktiviteter, afvikle undervisning (helt eller delvist digitalt medieret).

6. Implementering
Læringen afvikles i organisationen. På dette trin er der fokus på fælles mål, information, motivation og fastholdelse af opmærksomheden på aktiviteterne.

7. Evaluering
Efter 6 måneder laver vi i fællesskab en evaluering, så det sikres, at uddannelseskonceptet fungerer efter hensigten, og I opnår jeres mål.

Make or buy?

Hvis du er ansvarlig for virksomhedens kommende uddannelseskoncept, så vil en af de første overvejelser være, om du skal købe en færdig pakke ude i byen, eller om virksomheden kan og vil udvikle noget af det selv. Syv trins-modellen giver mulighed for begge dele.

Vil du vide mere om fordele og ulemper ved at købe ude i byen og udvikle selv, så læs også mit blogindlæg Syv trin til et skræddersyet uddannelseskoncept. Her uddyber jeg syv trins-modellen yderligere og giver et konkret eksempel på en udviklingsproces.

SYV TRIN TIL ET SKRÆDDERSYET UDDANNELSESKONCEPT

Didaktisk design

Didaktisk design er betegnelsen for lærings-konceptudviklerens håndværk. Didaktisk design er min spidskompetence.

Didaktisk design bygger på den didaktiske trekant, der omfatter tre væsentligste elementer, som indgår i enhver læringssituation: Viden, elev og lærer. Elementerne afspejler hvem der skal lære noget, hvad der skal læres, og hvordan. Det er disse elementer jeg kan få til at gå op i en højere enhed.

Jeg har arbejdet med didaktiske designs i uddannelsessektoren og forlagsbranchen. Du kan se et eksempel på et uddannelseskoncept, som jeg har udviklet sammen med forlaget Gyldendal:

Se casen DIDAKTIKA.

Pin It on Pinterest

Share This