Virker online kurser?

14. AUGUST 2018  I  By Karin Eckersberg

Har du overvejet at købe et online kursus? De sociale medier svømmer undertiden over af gode tilbud til dig, som ønsker at nå nye højder i dit liv. Bare køb et online kursus, og du lærer at flyve! Men virker disse kurser? Lærer du noget, eller spilder du dine penge? Læs her, hvad du skal være opmærksom på, før du trykker på køb-knappen.

Skidt og kanel

Jeg er gentagne gange blevet fristet af online kurser, som jeg fx ser i annoncer på de sociale medier. Eller jeg har købt et produkt, og jeg får mulighed for også at købe et online kursus med en særlig stor rabat. Jeg sidder der med et brændende ønske om at blive klogere, lære noget særligt og komme til next level. Flere gange har jeg købt et online kursus, og jeg har ofte været super tilfreds med det. Når jeg har været tilfreds, er det fordi, jeg gennemfører kurset og opnår den lovede indsigt. Jeg kommer til next level. Men jeg har også prøvet at købe et kursus, som jeg bare ikke kommer ordentlig i gang med. Så føler jeg til gengæld, at jeg har spildt mine penge, og så køber jeg ikke mere i den butik!

Jeg har arbejdet professionelt med digitalisering af undervisning og udvikling af online kurser gennem en del år, og ud fra en faglig vinkel, ved jeg, hvad der skal til for at lave et godt online kursus. Det har jeg på forskellig vis udbredt mig om i andre blogindlæg, som du kan finde på min blog. Her er formålet at give dig en guide til at skille skidt fra kanel.

Hvis du overvejer, om du skal kaste penge efter et online kursus, så bør du først og fremmest være kritisk med, hvad det rent faktisk er muligt at lære online – nok ikke at flyve! Muligvis vil du kunne lære om sikkerhedsregler, vejrforhold og andet relevant, og det er også muligt at opnå en vis indsigt og kropsfornemmelse via simulation og VR, men praktiske færdigheder kræver altså praktisk træning.

Kvalitet i online kurser

Overskriften antyder, at online kurser kan have en iboende virkning, som ved magisk kraft udvikler kursisten uden dennes aktive deltagelse, men sådan hænger det jo ikke sammen. I virkeligheden ligger det meste arbejde hos kursisten, som skal tilegne sig kursets indhold. Og selvom kvalitet i den forbindelse også handler om smag og behag, så kan man godt tale om gode og mindre gode online kurser.

Overvejer du at købe et online kursus, og vil du vurdere kvaliteten inden du køber, så kan du med fordel undersøge følgende fire punkter: niveau, struktur, interaktion og motivation.

Niveau

Jeg er ind imellem blevet skuffet over niveauet i et kursus, fordi indholdet er banalt, og jeg ved det meste i forvejen, eller fordi jeg ikke har den fornødne basisviden og derfor ikke kan følge med. Der er tale om en balance her. Det er godt at vide noget i forvejen, for så har du bedre forudsætninger for at forstå det nye, men hvis du er bekendt med mere end 20% af indholdet, så vil du komme til at kede dig meget af tiden.

Selvom jeg gør mig umage med at læse kursusbeskrivelsen, så er det ofte svært at gennemskue niveauet. De bedste kurser er nøje beskrevet, og tilbyder dig ofte en form for smagsprøve, før du betaler. Hvis du vil undgå at betale for viden, som du allerede har, eller viden, som du ikke har forudsætninger for at tilegne dig, så skal du være opmærksom på følgende:

Målgruppe
Find ud af, hvem kurset henvender sig specifikt til, og vurder om du falder indenfor denne gruppe.

Indhold
Undersøg kursets indholdsfortegnelse, og vurder balancen mellem det, du kender til i forvejen, og det der er ny viden.

Sprog
Læs lidt af teksten eller se en film, og vurder om du bryder dig om tiltaleformen, og om du har let ved at forstå det, der formidles.

Kursusbevis
Er kurset formelt kompetencegivende, eller opnår du en form for certificering, som du gerne vil have? Overvej om det er nok at blive klogere, eller om du ønsker en form for papir på din nye viden. Hvis du kan få et kursusbevis, så vurder hvad beviset er værd.

Struktur

Struktur er den måde kurset er organiseret og tilrettelagt. De gode kurser har velbeskrevne læringsmål, som er retningsgivende og gør det let at forstå, hvad du skal lære. Der er også en klar rækkefølge i læringselementerne, som angiver en tydelig læringssti, og der er vejledende information om, hvordan du skal arbejde med indholdet og tilegne dig den nye viden. Når kursusudbyderen undlader at gøre sig umage med strukturen, så bliver du forvirret allerede ved start, fordi du ikke ved, hvor du skal begynde, eller hvad du skal gøre.

Hvis du har mulighed for at kigge ind, før du betaler, så vurder følgende:

Læringsmål
Undersøg om det er klart, hvad målet er med kurset og med kursets enkelte dele.

Læringssti
Er det tydeligt, hvor kurset begynder, og i hvilken rækkefølge du skal tilgå de forskellige læringselementer?

Vejledning
Er der information om, hvordan du skal arbejde med kursets elementer?

Interaktion

Interaktion handler om, hvordan du opfordres til og har mulighed for at interagere, dvs arbejde aktivt med stoffet via online kurset, fx udfylde en quiz, tage noter, gå i dialog med en underviser eller andre kursister osv. Jo mere aktivt du arbejder med stoffet, jo mere lærer du.

I de gode kurser er der stor mulighed for interaktion. Hvis der ikke er det, kan du i mange tilfælde lige så godt læse en bog, hvilket i øvrigt ofte er billigere.

Når du undersøger interaktionen, kan du kigge efter nedenstående, og i øvrigt vurdere hvordan det passer med den måde, du bedst lærer på:

Aktiviteter
Er der opgaver, som hjælper dig med at bringe kursets viden i spil og arbejde aktivt med stoffet? Og er opgaverne varierede, så du ikke kommer til at kede dig ved for mange gentagelser? Er der quizzer, som kan hjælpe dig med at tjekke din viden?

Læringsstil
Er der brugt flere læringsstile, så du kan interagere på forskellige måder, fx både læse, lytte, se film og skrive?

Dialog
Er der mulighed for dialog og diskussion med en lærer eller med andre kursister?

Motivation

Når vi er motiveret for at lære, så er der næsten ingen grænse for, hvor hurtigt vi kan gennemføre et online kursus (hvis det er ordentligt struktureret). Når vi er motiveret, så lærer vi på en lystfyldt måde eller med forventningen om en virkelig attraktiv præmie i form af fx bedre muligheder på jobmarkedet, at ‘kunne selv’, lønforhøjelse osv. Jo mere motiveret vi er, jo større chancer er der for, at vi gennemfører kurset og virkelig lærer det, der er hensigten. Din motivation påvirker dermed også det udbytte, du kan få af kursus.

Du kan undersøge din motivation på følgende måde:

Nice/need to have
Overvej om kurset er
nice to have eller need to have. Du er alt andet lige mere motiveret, når der er tale om need to have.

Krav
Undersøg hvad der kræves af tid og slid. Ofte skal du bruge et antal timer om ugen og udføre nogle opgaver. Kan og vil du det?

Pris
Til sidst kan du vurdere kursusprisen og sammenholde den med din forventede indsats i relation til tid og slid.

Hvis kurset er need to have, og du kan og vil investere de nødvendige ressourcer, så er du meget motiveret, og der er store chancer for, at du vil gennemføre kurset og høste den belønning, som du har i udsigt. Hvis kurset er nice to have, og du vil prøve at få lavet de fleste opgaver, så er du ikke så motiveret, og du risikerer at spilde dine penge.

Virker online kurser?

Som nævnt har online kurser ingen iboende virkning eller magisk kraft, men har du fat i et kursus, der lever op til de omtalte kriterier, så er der rigtig gode chancer for, at online kurset ‘virker’. Hvis kurset har det rette niveau, er godt struktureret, er interaktivt så du kommer til at arbejde med stoffet, OG hvis du er motiveret og parat til at investere tid, slid og penge, så er der stor sandsynlighed for, at du gennemfører og vil lære det, der var hensigten.

Hvis kurset derimod dumper på en af de fire områder, så risikerer du at købe katten i sækken. Her ville jeg selv holde på mine penge og kigge mig om efter et andet kursus.

Har du selv erfaringer med online kurser, så skriv gerne en kommentar, og fortæl hvad du finder vigtigt.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrev

Vær den første
der får besked om nyt blogindlæg.
Kom med på min mailliste.

Du er nu tilmeldt mit nyhedsbrev.

Nyhedsbrev

Vær den første
der får besked om nyt blogindlæg.
Kom med på min mailliste.

Du er nu tilmeldt mit nyhedsbrev!

Pin It on Pinterest

Share This