E-læring som innovationsbooster

28. MARTS 2017  I  By Karin Eckersberg

Har du overvejet, hvilken værdi e-læring kan tilføre din virksomhed? For Flemming Christensen og virksomheden THINK ABOUT IT førte det til en transformation! Du får her Flemmings historie og en øvelse, hvor du kan teste e-læringspotentialet i din egen virksomhed.

Uanset hvad der berettiger en virksomhed, og hvorfor den er opstået, så vil dens eksistensgrundlag til stadighed blive udfordret af ny teknologi og andre forhold, der påvirker markedet. Fra det strategiske felt må man vedvarende forholde sig til og undersøge, hvordan teknologien og de øvrige forhold bliver en medspiller og ikke en modspiller. – så man undgår at blive disrupted. Jeg har skrevet om dette i mit blogindlæg Digitalisering og disruption.

E-læring er ikke ‘ny’ teknologi, men det er i øjeblikket ved at blive en moden teknologi. Der sker rigtig meget på området lige nu. Der er kommet mange nye LMS’er (lærings management systemer) og værktøjer til at producere e-læring, som gør det lettere at udvikle kurser selv. Det betyder, at du kan noget med e-læring nu, som ikke var muligt på samme måde for få år siden, og derfor er det også interessant at se på e-læring som en innovationsbooster.

Innovation

Innovation kan enten være inkrementel eller radikal. Inkrementel innovation er, når vi optimerer og gør tingene bedre. At digitalisere onboarding vil som regel være inkrementel innovation, fordi det ikke ændrer afgørende ved virksomhedens grundlag. Vi gør bare onboarding bedre eller mere effektiv. Den form for innovation er ofte forholdsvis let at implementere i virksomheden. Radikal innovation er, når vi ændrer grundlæggende ved organisationen og fx omlægger til en ny forretningsmodel. En kursusvirksomhed, som omlægger face2face-undervisning til digitalt medieret undervisning, ændrer afgørende ved virksomhedens kerneydelse. Alle medarbejdere skal lære nyt, og det påvirker kundegruppen. Radikal innovation giver et helt nyt syn på forretningen.

Uanset om vi taler om inkrementel eller radikal innovation kan e-læring effektivisere og strømline processer og forandre din virksomhed i større eller mindre grad. Det skal du få et eksempel på nu.

Think about it

Flemming Christensen ejer virksomheden THINK ABOUT IT. Flemming har de sidste 20 år levet af at udbrede kendskabet til enneagrammet og arbejde med personlig vækst og udvikling gennem enneagrammet. For nylig har Flemming også transformeret sin virksomhed fuldstændig – gennem e-læring.

Flemming havde skrevet en ny bog: Enneagrammet, Next level med op mod 400 sider. Enneagrammet er meget kort fortalt en model, der illustrerer og forklarer ni forskellige personlighedstyper og deres potentiale for vækst og udvikling. Den nye bog var en samling af viden og indsigt efter 20 års arbejde med enneagrammet.

Under bogens tilblivelse reflekterer Flemming over, hvordan den kan blive mere end en fagbog. Hvordan den kan blive levende og dynamisk. Hvordan teknologien kan være en medspiller og en støtte i læreprocessen. En god ven foreslog, at den burde konverteres til en online løsning, og pludselig er Flemming i gang med at tegne skitser til et online kursus. Faktisk er han også i gang med at transformere sin virksomhed, men det er ikke det, han fokuserer på – han er optaget af læring.

Når Flemming gør noget, så gør han det fuldt ud. Han ansætter en medarbejder til at få styr på platform og andre tekniske ting. Flemming arbejder også selv full time med projektet. Han omorganiserer stoffet fra bogen, og med en fortid i forlagsbranchen, så ved jeg, hvad det kræver. Man kan ikke konvertere fra bog til online kursus uden at arbejde med indholdet igen. De to genrer har hver sine virkemidler, og det kan være et puslespil to get the content right.

Flemming fortæller mig da også, at det var en større mundfuld, end han lige havde forestillet sig, både økonomisk og arbejdsmæssigt. “Der findes rigtig mange online kurser i dag, men det er langt fra dem alle, hvor afsenderen har haft blik for læring. De fleste har blik for formidling, og de kan nok inspirere, men der skal mere til, hvis man vil skabe rammer for læring. Det VILLE jeg, og det knoklede jeg rigtig meget med.”

Det tærede på kræfterne og kroppen sagde fra. “Da jeg en dag er på vej over broen, kan jeg pludselig ikke mærke mine fødder. Det krævede en tur omkring sygehuset, og selvom der ikke var noget alvorligt galt, så var det altså en reminder om ikke at slide mig selv op. Men på trods det, så går Flemming ikke på kompromis med kvaliteten. “Det der med at release en beta version og så arbejde videre derfra, det er ikke en model, jeg bruger. Jeg laver det HELT færdigt, og jeg kan stå inde for enhver lille krog af det, jeg har lavet. Det har nok kostet mig i omegnen af en million, men jeg er sikker på, at pengene kommer hjem igen.”

Flemmings online kursus er vokset, så det nu er en del af et online enneagram-univers med faghæfter, videoer til almindelig undervisning, powerpoints fra forskellige oplæg, selvtest, webinars og så kurserne, der sælges i tre varianter med forskelligt indhold. 

Da jeg spørger Flemming, hvad det har gjort ved hans forretning, så svarer han prompte: “Det har ændret min forretning radikalt! Dels har jeg nu en fuldtidsmedarbejder, som hele tiden udvikler på platformen og servicerer brugerne. Dels arbejder jeg på en anden måde. Hvor jeg før havde et kursus på fire dage, så underviser jeg i dag i to dage, og så supplerer jeg med forskellige dele fra mit online univers. Og det er mine kursister godt tilfredse med. Det giver på alle måder en god fleksibilitet og nye spændende læringsformer, uden det går ud over helheden. Og jeg selv har fået mere tid. Den kan jeg så bruge til at holde fri, til at undervise mere eller til fortsat at udvikle min forretning.”

Nødvendig innovation

Flemmings proces med etablering af et online univers er et eksempel på radikal innovation, der ændrer forretningsmodellen, ligesom mange af virksomhedens processer og arbejdsgange er forandret. Som Flemming fortæller, så var det en krævende proces. Men spørgsmålet er, om ikke det også er en nødvendig proces, når man lever af at holde kurser?

Hvis din virksomhed holder kurser, så spørg dig selv hvorfor, du gør det? Er det din hovedbeskæftigelse, eller er det et led i din markedsføring som en vej til at få kunder til dine andre produkter eller ydelser, som du primært lever af? Eller er det i forbindelse med intern kompetenceudvikling?

Hvis kurser er din hovedbeskæftigelse, så vil jeg kraftigt anbefale dig at overveje, hvordan du kan gå i online retning inden dit marked overtages af andre online kursusudbydere, som tilbyder en større fleksibilitet og nye spændende læringsformer. Det behøver ikke være 100% online – det kan sagtens være et blended forløb som THINK ABOUT IT, så du kombinerer det bedste fra to verdener.

Hvis kurser er et led i din markedsføring, så bør du også overveje at have et lille gratis online kursus på din hjemmeside – en freebee, som skaber tillid til dig, din virksomhed og dit produkt. Et kursus som dine potentielle kunder kan tilgå just in time. Onlinekurser giver ikke mulighed for den dialog, som du sikkert ofte har gavn af ved face2face kurser, men måske kan du få den på anden vis, fx via webinar eller sociale medier? Det vil alt i alt spare dig tid.

Hvis kurserne er et led i intern kompetenceudvikling, så er de ofte også afgørende for, at virksomheden vedbliver at være skarp på sit felt. Men det kan være en meget dyr post, og det kan være svært at friholde diverse subject matter experts, som skal videregive vigtig viden til nye kolleger og samtidig er kritiske ressourcer i diverse projekter. Også her vil e-læring være mere effektivt og frigive de kritiske ressourcer.

Uanset om dine kurser er hoved-, bibeskæftigelse eller intern kompetenceudvikling, så vil e-læring som hovedregel på sigt være en besparelse

Men kursisterne – de foretrækker da face2face kurser i smukke omgivelser, med god frokost og netværk med andre i samme situation og funktion? Ja, det er sandt, at rigtig mange sætter pris på det, men travlheden på arbejdsmarkedet trækker i en anden retning i dag mod større fleksibilitet og færre dage væk fra arbejdspladsen – præcis det, som Flemming nu kan tilbyde.

E-læring som innovationsbooster

Hvis du vil undersøge, hvad e-læring kan tilføre din virksomhed, så prøv nedenstående øvelse. Den passer ikke til alle virksomhedstyper, størrelser og brancher, især ikke når det gælder radikal innovation, men den vil uanset kunne sætte interessante tanker i gang om din virksomhed.

Øvelse: E-læring som innovationsbooster

Inkrementel innovation (vi gør noget kendt lidt bedre)

  1. Hvad kunne gøres bedre i din virksomhed ved hjælp af e-læring? Gå systematisk til værks. Gennemgå fx alle afdelinger eller funktioner en efter en.
  2. Hvilke nye muligheder eller positive effekter vil det skabe på kort og på langt sigt?
  3. Hvordan vil det påvirke nuværende processer og arbejdsgange?

Radikal innovation (vi ændrer på forretningsmodellen)

  1. Hvordan vil e-læring kunne ændre forretningsgrundlaget? Kig på din forretningsmodel og udsæt den for e-læring.
  2. Hvilke nye muligheder eller positive effekter vil det skabe på kort og på langt sigt?
  3. Hvad vil der ske, hvis du undlader at foretage denne forandring?

Jeg håber, øvelsen har sat nogle tanker i gang, og hvis du har lyst til at arbejde videre med dine muligheder med e-læring, så sparrer jeg gerne med dig.

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

  1. Valg af LMS | IntoLearning - […] Hvis du tvivler på, om e-læring i det hele taget er en god idé, så læs mit indlæg E-læring som…
  2. 10 fordele ved online kurser | IntoLearning - […] E-læring som innovationsbooster Mange muligheder med MOOCs Gamification i læringsdesign […]

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrev

Vær den første
der får besked om nyt blogindlæg.
Kom med på min mailliste.

Du er nu tilmeldt mit nyhedsbrev.

Nyhedsbrev

Vær den første
der får besked om nyt blogindlæg.
Kom med på min mailliste.

Du er nu tilmeldt mit nyhedsbrev!

Pin It on Pinterest

Share This