Valg af LMS

16. MAJ 2017  I  By Karin Eckersberg
Hvordan vælger man det rette LMS? Hvilke krav skal man stille, og hvad skal man lægge vægt på? Det afhænger selvfølgelig af organisationens ønsker og behov. Få her min liste med opmærksomhedspunkter, når du skal vælge LMS.

Mange forskellige LMS’er

Når e-læring skal blive praktisk muligt, har du først og fremmest brug for et LMS. Forkortelsen står for Learning Management System, og det er her, du kan organisere e-læring, dvs oprette kurser og lægge indhold i kurser, sikre at de lærende kan tilgå e-læringen, og at virksomheden kan følge de lærendes fremdrift og udvikling.

Der findes i dag rigtig mange LMS’er på markedet med hver sine forcer og potentialer. Og man skal se sig for. LMS’er kan være meget forskellige. Nogle er særligt velegnede til at håndtere kompetenceudvikling i store virksomheder, nogle er specielt udviklet til formelle kompetencegivende uddannelser og herunder MOOCs (Massive Open Online Courses), og andre er gode, hvis man er selvstændig kursusudbyder og sælger forskellige, enkeltstående kurser.

Opmærksomhedspunkter

En ofte anvendt metode er at formulere nogle krav til sit LMS og så undersøge markedet og se, hvordan forskellige LMS’er lever op til kravene. Jeg har neden for listet en række opmærksomhedspunkter, som du kan tage udgangspunkt i, når virksomheden skal formulere krav og undersøge hvilket LMS, der bedst lever op til kravene.
Produktion af indhold
Nogle LMS’er giver mulighed for at udvikle kurser med avancerede indholds- og læringselementer. De har så at sige et indbygget forfatterværktøj. Andre LMS’er er mere til distribution af kurser, og så har man brug for at udvikle indhold i andre programmer, fx tegnefilm, animationer, quizzer, spil eller andre former for motiverende læringselementer.

Hvis I ønsker, at et læringsbureau skal udvikle jeres e-læring, så har I ikke brug for et avanceret LMS. Men hvis I selv vil udvikle e-læring, så skal I være opmærksom på, hvor avanceret e-læring, I kan lave i LMS’et. Hvis I har brug for at udvikle indhold i andre programmer, så undersøg mulighederne for integration med LMS’et

Hvis I selv skal producere online kurser, så har brugervenligheden stor betydning for, hvor hurtigt I kommer i gang, og hvor meget I får produceret. Er indlæringskurven for stejl, så kan I komme til at kæmpe med rigtig meget frustration fra dem, der skal producere.

Brugervenlighed
Læring kan være en frustrerende proces, hvor den lærende bringes ud af sin comfort zone. For ikke at frustrere den lærende unødigt, er det vigtigt, at navigationen er meget brugervenlig, enkel og tydelig, at det er nemt at finde det, man søger osv.

Lav nogle brugerscenarier og afprøv systemet via dem. Forsøg fx at tilmelde jer et kursus, aflevere en opgave, få læst tekst op, modtage et kursusbevis og andre ting, som I forventer at kunne gøre i systemet.

Lav på samme måde nogle brugerscebarier for produktion af kurser og afprøv også det. Forsøg at oprette et kursus, sætte et billede ind, lave en quiz, distribuere kurset til en kursist osv.

Differentiering
Selvom e-læringens fordel er, at uendelig mange kan tage det samme kursus, så er det ikke altid en fordel rent læringsmæssigt. Ofte er der behov for en eller anden form for differentiering. Nogle kan have gavn af at få læst teksten op, mens andre ikke har dette behov. Måske har I ansatte i forskellige lande, som ønsker kurser på deres eget sprog. Måske skal billedsiden være forskellig til forskellige afdelinger eller uddannelser. Undersøg om systemet på en enkel måde kan håndtere differentieret undervisning.

I dag er det desuden almindeligt, at brugeren kan tilpasse it-systemer til egne præferencer ved at ændre farver, udvælge og flytte rundt på bokse osv. Undersøg hvilke muligheder brugeren har for at tilpasse systemet.

Kommunikation
Hvad har I brug for i forhold til kommunikation? Hvem skal kunne kommunikere, og skal det foregå via systemet? Skal chefen kunne følge medarbejderens progression og skrive opmuntrende kommentarer? Skal en underviser kunne kommentere en opgave via systemet? Skal de lærende kunne tale sammen om stoffet og samarbejde om opgaveløsning i systemet? Hvad er muligt i systemet? Hvilken kommunikation skal evt. foregå uden for systemet?
Afhængighed af leverandør
Er leverandøren og systemet grundlæggende stabilt, og kan I forvente at anvende systemet og samarbejde med leverandøren i fremtiden? Hvad sker der med jeres e-læringskurser, hvis I afbryder samarbejdet med leverandøren? Kan kurserne eksporteres og integreres i andre systemer? Understøtter LMS’et almindelige e-læringsstandarder som fx SCORM (Shareable Content Objects Reference Model) og Experience API? Det kan I få brug for, hvis I vil flytte e-læring mellem forskellige LMS’er.
Support
Hvad lover leverandøren generelt vedrørende stabilitet (performance, oppetid osv)?

Hvordan kan I få hjælp, når I udvikler e-læring, og er der ekstra hjælp i en oplærings-/opstartsfase? Hvordan får brugerne hjælp, hvis de har problemer med at afvikle kurserne? Er der fx chat-kontakt, adgang til how-to-guides o.l.

Integration
LMS’et skal kunne integreres med organisationens øvrige it-systemer. Vær opmærksom på, hvordan det bliver muligt, og hvad det evt kræver.
Udvikling og tilpasning
Hvem udvikler systemet? Hvis systemet bygger på open source, er der ofte mange, som løbende udvikler og forbedrer systemet. Hvis det er leverandøren selv, så er det også leverandøren, der tager beslutning om udvikling af nye funktionaliteter. Kan I påvirke denne udvikling, hvis I får særlige behov og ønsker?

Synet på undervisning og læring i Danmark er ikke det samme som i andre lande. Hvis I kigger på et udenlandsk system, så overvej, om jeres e-læring kan tilpasses en dansk undervisnings- og læringstradition.

Look and feel
Hvor fleksibelt er LMS’et, når det kommer til look and feel? Kan det tilpasses virksomhedens grafiske linje og stil? Overvej, hvordan læringsmiljøet skal tage sig ud, og hvilke muligheder I har for det?
Adgang til data
Undersøg om man kan følge de lærendes fremdrift og udvikling, og hvordan disse data vises. Er det let at aflæse data i systemet? Undersøg, om man reelt kan måle læring, eller om man blot måler, at de lærende har klikket sig igennem et læringsforløb.

Kan man via data evaluere de enkelte læringsobjekter i et kursus? Kan man fx se, om en quiz er for let (alle består altid) eller for svær (ingen består), om en film forvirrer mere end den gavner osv.

Det er i det hele taget interessant at vide, hvilke data der samles op i systemet, og det er afgørende, at man kan få adgang til dem.

Priser
Der er meget store prisforskelle på de forskellige LMS’er. Det hænger selvfølgelig sammen med, at der er tale om forskellige produkter, men uanset – det kan altid godt betale sig at sammenligne priser og prismodeller.

Prisen er som regel sammensat af et oprettelsesgebyr og en månedligt eller årlig licens. Hertil kan komme udgifter i forbindelse med integration med andre af virksomhedens it-systemer, oplæring i systemet, fejlretning, udvikling m.m.

Opsamling

Neden for finder du den samlede liste med opmærksomhedspunkter til valg af LMS:

 

 • Produktion af indhold
 • Brugervenlighed
 • Differentiering
 • Kommunikation
 • Afhængighed af leverandør
 • Support
 • Integration
 • Udvikling og tilpasning
 • Look and feel
 • Adgang til data
 • Priser

Læs også

Primo juni 2017 poster jeg et indlæg om, hvordan du implementerer e-læring i organisationen. Indlægget handler om organisering, opgaver, ansvarsområder og kultur.

Hvis du tvivler på, om e-læring i det hele taget er en god idé, så læs mit indlæg E-læring som innovationsbooster

 

Kilder

Nye designs for undervisning og uddannelse af Anne-Mette Nortvig & Astrid Margrethe Hestbech, Dafolo (2016)

0 kommentarer

Trackbacks/Pingbacks

 1. Hvordan implementerer du e-læring i organisationen? | IntoLearning - […] Valg af LMS. Indlægget handler som dette om e-læring på det taktiske niveau, dvs om hvordan e-læring bliver mulig.…
 2. Det skræddersyede uddannelseskoncept - IntoLearning | By Karin Eckersberg - […] Valg af LMS […]

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Nyhedsbrev

Vær den første
der får besked om nyt blogindlæg.
Kom med på min mailliste.

Du er nu tilmeldt mit nyhedsbrev.

Nyhedsbrev

Vær den første
der får besked om nyt blogindlæg.
Kom med på min mailliste.

Du er nu tilmeldt mit nyhedsbrev!

Pin It on Pinterest

Share This